Velkommen til siden om

Toftebergslægten.

Om Familierne Tofteberg, Winther med flere.


I december 2006 begyndte jeg at undersøge, hvor navnet Tofteberg stammede fra. Det har efterhånden ført mig til Aalborg amt, Løgsted sogn og til Næsborg sogn til Wintherslægten.

Jeg er nået tilbage til Niels Pedersen Winther og Ellen Olesdatter i Løgsted sogn og til deres søn, der blev født Søren Nielsen Winther og døde som Søren Nielsen Winther Tofteberg.
Før Søren var det ikke navnet Tofteberg, men navnet Winther, der var familienavnet.

Mine undersøgelser har især koncentreret sig om Wintherslægten i Slet herred, Næsborg sogn med den videre linje
tilbage til Per (Peder) Vinter til Nandrup, Der er jeg nået til Christen Winther født 1613, død 19.2.1688 i Næsborg sogn.

Sogne på siden er: Aalborg Budolfi og Vor Frue sogne, Løgsted sogn, Vester Hassing og Øster Hassing sogne, Næsborg sogn samt flere københavnske sogne.

På siden er der også efterkommere efter familierne Demand og Blytmann fra København, Jens Mørkeberg og hans slægt fra Præstø og Karen Kirstine Christiansen fra Møn.